По-бързо, по-високо, по-далече!

ЗА ВАС - УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ


I.УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 • ПРАВИЛНИЦИ

 • ЗАЯВЛЕНИЯ/ДЕКЛАРАЦИИ

 • ДОКЛАДИ, ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ И УВЕДОМИТЕЛНИ ПИСМА

 • БЮДЖЕТ

 • СТИПЕНДИИ

 • АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 • ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ


 • II.РАЗНИ


  1. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ

 • Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище
 • Училищни правила за действие при случаи на тормоз и насилие сред учениците
 • Училищен план за противодействие при случаи на тормоз и насилие сред учениците
 • Какво е тормоза? Разликата между него и насилието

 • 2. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РАЗПРОСТАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА В СРЕДАТА В УЧИЛИЩЕ

 • Механизъм за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище посредством предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества
 • Алгоритъм за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище посредством предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества
 • Декларация за информирано съгласие

 • 3. В УСЛОВИЯ НА COVID-19

 • Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2022-2023 година в условия на COVID-19
 • Работа в условия на COVID-19 през учебната 2022-2023 година
 • Алгоритъм за реакция при съмнение или случай на COVID-19 училището
 • План за превключване към обучение в електронна образователна среда от разстояние
 • Инструктаж на учителите във връзка с организиране и провеждане на работния процес в условия на COVID-19
 • Инструктаж на учениците във връзка с организиране и провеждане на работния процес в условия на COVID-19
 • Инструктаж на медицинското лице във връзка с организиране и провеждане на работния процес в условия на COVID-19
 • Инструктаж на помощно-обслужващия персонал във връзка с организиране и провеждане на работния процес в условия на COVID-19
 • Инструктаж на персонала, работещ в училищния стол към СУ във връзка с организиране и провеждане на работния процес в условия на COVID-19
 • Декларация от родител при обучение на ученик в електронна среда от разстояние
 • Декларация за съгласие от родител за тестване на ученици или за наличие на зелен сертификат до 14-годишна възраст
 • Декларация за съгласие от родител за тестване на ученици или за наличие на зелен сертификат над 14-годишна възраст

 • 4. ПОЛЕЗНИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ ЗА НАШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ


  ОБРАЗОВАТЕЛНИ САЙТОВЕ
  https://edu.mon.bg/ - Дигитална раница
  https://e-learn.mon.bg/ - Национална електронна библиотека на учителите
  https://ucha.se/ - Уча се
  http://kaksepishe.com/ - Как се пише на книжовен, диалогичен и дигитален български език
  http://uroci.net/ - Безплатни компютърни уроци
  http://bg.wikipedia.org/wiki - Уикипедия
  http://itbg.edubg.net - Работни тетрадки по ИТ за 9 и 10 клас
  https://fizika1.wordpress.com/презентации/ - Информация по Математика

  КНИГИ

  КНИГИ ЗА ЛЯТНО ЧЕТЕНЕ

  "Списък лятно четене" - изготвили Б. Орешарова и М. Майсторска
  http://www.slovo.bg/

  http://www.reader.bg/e-books.html