По-бързо, по-високо, по-далече!

Условия за кандидатстване:


План-прием за учебната 2023-2024 година


  • ДПП Наредба 1

  • Заповед ДПП за учебната 2023-2024 година

  • Приложение 1 от ДПП за учебната 2023-2024 година

  • Тестове за прием на ученици в спортните училища (V-VIII клас)

  • Система за оценяване на резултатите по спортна подготовка на учениците в спортните училища (IX-XI клас)

  • Тест на Бурдон за интензивност на вниманието

  • Свободни места по спортове към месец януари 2023 година

  • График за провеждане на приемни изпити I тур за учебната 2023-2024 година

  • График за провеждане на приемни изпити II тур за учебната 2023-2024 година

  • Документи за кандидатстване: