По-бързо, по-високо, по-далече!

ДЗИ и ЗДИППК през учебната 2023-2024 година


Заповед на МОН за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ/ЗДИППК през учебната 2023-2024 година

  Сесия май-юни


 • Български език и литература - 17 май 2024 г., начало 08:30 часа
 • Втори държавен зрелостен изпит/ЗДИППК (в частта му по теория на професията) - 20 май 2024 г., начало 08:30 часа
 • ДЗИ по желание на ученика - 22 май 2024 г. - 31 май 2024 г.

  Сесия август-септември


  Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК от 26.06. до 11.07.2024 г.


 • Български език и литература - 22 август 2024 г., начало 08:30 часа
 • Втори държавен зрелостен изпит/ЗДИППК (в частта му по теория на професията) - 23 август 2024 г., начало 08:30 часа
 • ДЗИ по желание на ученика - 26 август 2024 г. - 30 август 2024 г.