По-бързо, по-високо, по-далече!

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ


Председател: Мария Василева - родител

Членове:

  1. Григор Солунов - работодатели

  2. Радостина Траянова - финансиращ орган

  3. Евгени Милев - родител

  4. Николина Малчева - родител