По-бързо, по-високо, по-далече!

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ


Председател: Ангел Мигдалов - родител

Членове:

  1. Иван Йотков - работодатели

  2. Мария Василева - родител

  3. Пенка Димитрова - финансиращ орган

  4. Христина Митова - родител