По-бързо, по-високо, по-далече!

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС)


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 наложи училището ни да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г.

Обучението от разстояние в електронна среда се провежда от всички педагогически специалисти в училището, въз основа на усвоеното до момента учебно съдържание, ресурсите, интернет свързаността, възрастовите особености и спецификата на учениците, както и дигиталните умения на нашите ученици и с безрезервната подкрепа на родителите.

Училището ни използва платформата на електронният дневник Админ + и платформата за обучение Microsoft Teams.

Учебният ден за учениците от прогимназиален и гимназиален етап е по график при спазване на седмичното разписание за деня. За времето на провеждане на ОРЕС личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза.

Уважаеми родители, Вашето добронамерено съдействие и подкрепа са важни за постигане на добър резултат! Наблюдавайте децата дали спазват правилата за Безопасен интернет!

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

 • УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ!

 • От 07.02 до 11.02.2022 г. обучението преминава на ротационен принцип, а именно учениците от: VI, VIII, IX и XI клас ще се обучават в електронна среда,

  ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРИ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VI, VIII, IX и XI КЛАС В ПЕРИОДА 07.02.2022 Г. - 11.02.2022 Г.

 • ЕТО И НАШИТЕ ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ГРАД САНДАНСКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ


 • ОБРЪЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД СЛЕД ПЪРВАТА СЕДМИЦА ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА РАЗСТОЯНИЕ

 • ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД


 • ДО УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД


 • ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

 • ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИЦИ:

  Академико - обучителни видеа

  Уча се

  Кан Академия

  Електронно четими учебници

 • В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ:

  Национална електронна библиотека на учителите

  Портал в помощ на дистанционното обучение

  Помощни материали за класната стая Teams

  Видеа, отговори на често задавани въпроси за работа с Teams

  Вход в Офис 365 

  При проблеми с Виртуалната класна стая - Попитайте робота Скили!

 • Анкета за родители

  Уважаеми родители, във връзка със ЗАПОВЕД на МОН, желаем да получим от Вас информация за наличие на зелен сертификат на Вашите деца или съгласие/несъгласие за тестване два пъти седмично в класната стая с неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19, одобрен от МЗ, с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда при възстановяване на присъственото обучение в училище при висока заболяемост при повече от 250 на 100 000 на ниво община!
  Eто линк към АНКЕТАТА, а можете и след сканиране на QR кода с вашето устройство!

  Ето декларацията за съгласие за тестване на Вашето/Вашите дете/деца или за наличие на зелен сертификат, която може изтеглите:

 • Декларация за съгласие от родител за тестване на ученици или за наличие на зелен сертификат до 14-годишна възраст
 • Декларация за съгласие от родител за тестване на ученици или за наличие на зелен сертификат над 14-годишна възраст
 • Прилагаме Ви СПИСЪК на антигенните тестове, признати на територията на Република България!