По-бързо, по-високо, по-далече!

Еразъм +

За първи път Спортно училище, град Сандански, е одобрено по проект по програма „Еразъм“ +, Ключова дейност 1, Сектор „Училищно образование“ на тема „Да направим училището вълнуващо място“. Проектът е разработен от директорът на училището Николай Марков, съвместно с Лилия Стойкова и учители от училището. Участниците в проекта с радост приемат предизвикателството за обучение и квалификация на образование, осъвременяване методите на преподаване, възпитание и социализация. Европейското измерение на проекта е развитие и добра перспектива за училището. Стремеж за всички нас е разпространение на нова образователна среда и амбиция за утвърждаване престижа и името на Спортно училище град Сандански.


 • I. КД1, Да направим училището вълнуващо място, 2019 г.

 • II. КД1, Мотивирани и уверени учители на бъдещето, 2020 г.
 • Спортно училище гр.Сандански спечели за втора поредна година проект по програма „Еразъм +” , Ключова дейност 1 – „Мобилност“, сектор „Училищно образование“ на тема "Мотивирани и уверени учители на бъдещето". 8 учители от Спортно училище ще осъществят образователните мобилностите в Флоренция, Барселона и Палермо. Наашето училище е подбрало курсове за професионална квалификация в областта на ИКТ, ефективно управление на европейски проекти, емоционална интелигентност и лидерски умения.


 • III. КД1, "Not all wounds are visible", сектор "Младеж", 2021 г.


 • Спортно училище град Сандански спечели проект по програма „Еразъм +”, КД1, сектор „Младеж“ на тема "Not all wounds are visible". 10 ученика и 2 учители от Спортно училище, ще посетят град Загреб в периода 18-27.06.2021 г. Партньори по проекта 2020-3-HR01-KA105-09 4612 са Хърватия, Румъния и Германия. Младежкият обмен ще включва 48 участници, които ще бъдат ученици на възраст между 15-19 години.


 • IV. КД1, "Youth Made Earth", сектор "Младеж", 2021 г.


 • Спортно училище град Сандански спечели проект по програма „Еразъм +”, КД1, сектор „Младеж“ на тема "Youth Made Earth". 4 ученика и 1 учител от Спортно училище, ще посетят Кипър, Протарас в периода 06.05-14.05.2021 г. Партньори по проекта са България, Хърватия, Кипър, Чехия, Франция, Гърция, Италия, Литва, Полша, Португалия, Румъния. Младежкият обмен ще включва ученици на възраст над 18 години.


  НП "Изграждане на училищна STEM среда"

  Спортно училище e единственото училище в Община Сандански с одобрен проект по Национална програма ”Изграждане на училищна STEM среда” Дейност 2 – „Малки проекти” с финансиране до 50 000 лв. Програмата цели да бъдат създадени училищни STEM центрове, които да служат като модели на бъдещата среда на учене – такава, в която ще се формират следващите поколения иноватори и творци.

  Училището ни премина през два етапа на кандидатстване. Първи етап - попълване на формуляр с идея на проекта и втори етап изготвяне на бюджет и визуализация на трансформацията на образователната среда. Проектът беше изготвен от Лилия Стойкова - представител на Сдружение „Пирински орли”, Николай Марков – директор на училището и Кристина Тичева - интериорен дизайнер.

  Проектът ще бъде изпълнен в партньорство с Община Сандански, НСА „Васил Левски”, ЮЗУ „Неофит Рилски” и Сдружение „Пирински орли”. Идеята на проекта е да бъде създадена „Класна стая за креативни дигитални създатели”, която ще се използва за въвеждането на извънкласна дейност ”STEM Спорт”. Ще бъде създаден иновативен модул, в който чрез креативно образование и спортно забавление, учениците ще бъдат мотивирани за изцяло ново професионално развитие, като им бъде осигурена STEM грамотност и иновативна образователна среда.

  Пространството, което ще бъде трансформирано е един отделно обособен сектор от първи етаж на училището. Ще бъде преобразена една класна стая с прилежащо хранилище и коридорно пространство, които имат приблизителна площ от около 100 кв.м.

  Ще бъдат създадени следните пространства:

 • ”Работилница“ – място за научни опити, изкуство и занаяти. Учене чрез преживяване и „правене“. Тук малки и шумни групи ще работят заедно, ще изследват и експериментират, като по този начин прилагат знанията си и ги надграждат.
 • ”Кафене” -дълга висока маса с разположени около нея високи столове, позволяващи на учениците да имат визуален достъп до съоръженията едновременно и да участват в множество разговори и дискусии.
 • „Форум“ - зона за презентации или работа в група с капацитет 10-12 места. Ще бъдат разположени меки пуфове и функционални меки дивани.
 • ”Арена”- иновативно учебно пространство, което ще включва различни хардуерни и софтуерни технологии – свързан със спорт и STEM обучение. Пространство за добавена и виртуална реалност, 3D потапящи симулации и технология, 3D принтиране и моделиране.

 • ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

  I. През учебната 2020/2021 година

  Клубове за занимания по интереси

  1. Клуб "Сръчко"
   • ръководител Гергана Ризова
   • сборна група от ученици от V-VII клас
  2. Клуб по Стрелба
   • ръководител Васил Попов
   • сборна група от ученици от V-VII клас

  ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"  ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"  ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"


  ПРОЕКТ "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ"