По-бързо, по-високо, по-далече!

Център за развитие на човешките ресурси, Еразъм+

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

За първи път Спортно училище, град Сандански, е одобрено по проект по програма „Еразъм“ +, Ключова дейност 1, Сектор „Училищно образование“ на тема „Да направим училището вълнуващо място“. Проектът е разработен от директорът на училището Николай Марков, съвместно с Лилия Стойкова и учители от училището. Участниците в проекта с радост приемат предизвикателството за обучение и квалификация на образование, осъвременяване методите на преподаване, възпитание и социализация. Европейското измерение на проекта е развитие и добра перспектива за училището. Стремеж за всички нас е разпространение на нова образователна среда и амбиция за утвърждаване престижа и името на Спортно училище град Сандански.


 • I. КД1, Да направим училището вълнуващо място, 2019 г.

 • II. КД1, Мотивирани и уверени учители на бъдещето, 2020 г.
 • Спортно училище гр.Сандански спечели за втора поредна година проект по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 – „Мобилност“, сектор „Училищно образование“ на тема "Мотивирани и уверени учители на бъдещето". 8 учители от Спортно училище ще осъществят образователните мобилностите в Тенерифе, Барселона, Валенсия и Палермо. Нашето училище е подбрало курсове за професионална квалификация в областта на ИКТ, ефективно управление на европейски проекти, емоционална интелигентност и лидерски умения.


 • III. КД1, "Not all wounds are visible", сектор "Младеж", 2021 г.


 • Спортно училище град Сандански спечели проект по програма „Еразъм +”, КД1, сектор „Младеж“ на тема "Not all wounds are visible". 10 ученика и 2 учители от Спортно училище, ще посетят град Загреб в периода 18-27.06.2021 г. Партньори по проекта 2020-3-HR01-KA105-09 4612 са Хърватия, Румъния и Германия. Младежкият обмен ще включва 48 участници, които ще бъдат ученици на възраст между 15-19 години.


 • IV. КД1, "Youth Made Earth", сектор "Младеж", 2021 г.


 • Спортно училище град Сандански спечели проект по програма „Еразъм +”, КД1, сектор „Младеж“ на тема "Youth Made Earth". 4 ученика и 1 учител от Спортно училище, ще посетят Кипър, Протарас в периода 06.05-14.05.2021 г. Партньори по проекта са България, Хърватия, Кипър, Чехия, Франция, Гърция, Италия, Литва, Полша, Португалия, Румъния. Младежкият обмен ще включва ученици на възраст над 18 години.


 • V. КД1, Европейска образователна мобилност за разработване на нови стратегии в образованието, 2021 г.
 • Спортно училище спечели за трета поредна година проект по програма „Еразъм +”, КД1–„Мобилност“, сектор „Училищно образование“ на тема "Европейска образователна мобилност за разработване на нови стратегии в образованието". 8 учители от Спортно училище осъществиха образователните мобилностите в Рейкявик, Падуа, Амстердам и Берлин. Нашето училище избра курсове за професионална квалификация в областта на компетенциите за изграждане на приобщаваща среда чрез създаване на силна връзка и взаимодействие между учители и родители, ефективно управление на училището и възприемане на добри модели и практики от европейски държави, доказали се като успешни в сферата на образованието, развитие и надграждане на дигиталните умения на преподавателите, повишаване на компетенциите и уменията за преподаване на STEM и STEAM.


 • VI. КД2, "Youth European Explorers", сектор "Училищно образование", 2021 г.
 • Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

  Спортно училище град Сандански за първи път ще бъде бенефициент по КД2 - "Партньорства за сътрудничество между организации и институции"! От 70 одобрени проекта, нашият е на второ място и е единствения спечелен в област Благоевград.

  Eто и подробна информация за проекта на нашата страница, показваща цялата дейност:

  YnEuExs

 • ЕРАЗЪМ АКРЕДИТАЦИЯ - ПРИМЕР ЗА ДОБРЕ СВЪРШЕНА РАБОТА


 • Най-големият коледен подарък за Спортно училище, град Сандански вече е факт!

 • Спечелихме акредитация "Accredited projects for mobility of learners and staff in school aducation" по програмата Еразъм+, КД1 № 2022-1-BG01-KA121-SCH-000054613, "Училищно образование" с 92 точки!!!
 • Проектът ни е на 2. място сред всички участници в България!!!
 • През следващите 5 години училището ни ще изпраща ученици и учители на обучения в чужбина!


 • WE WANT TO GROW PROFESSIONALLY

 • Спортно училище град Сандански спечели поредният си проект, но този път е свързан с професионалното развитие на учениците. Това беше една дългоочаквана цел свързана с осъществяване на връзка с организации, работещи с футбола в Италия!

  Темата на проекта е "Ние искаме да израстнем професионално" с № 2022-1-BG01-KA122-VET-000072714, а това ще се реализира от 20 ученика от X, XI и XII клас, които ще проведат практиката си с двама треньори. Гордеем се, когато мечтите стават реалност!


 • НП "Изграждане на училищна STEM среда"

 • Спортно училище e единственото училище в Община Сандански с одобрен проект по Национална програма ”Изграждане на училищна STEM среда” Дейност 2 – „Малки проекти” с финансиране до 50 000 лв. Програмата цели да бъдат създадени училищни STEM центрове, които да служат като модели на бъдещата среда на учене – такава, в която ще се формират следващите поколения иноватори и творци.

  Училището ни премина през два етапа на кандидатстване. Първи етап - попълване на формуляр с идея на проекта и втори етап изготвяне на бюджет и визуализация на трансформацията на образователната среда. Проектът беше изготвен от Лилия Стойкова - представител на Сдружение „Пирински орли”, Николай Марков – директор на училището и Кристина Тичева - интериорен дизайнер.

  Проектът ще бъде изпълнен в партньорство с Община Сандански, НСА „Васил Левски”, ЮЗУ „Неофит Рилски” и Сдружение „Пирински орли”. Идеята на проекта е да бъде създадена „Класна стая за креативни дигитални създатели”, която ще се използва за въвеждането на извънкласна дейност ”STEM Спорт”. Ще бъде създаден иновативен модул, в който чрез креативно образование и спортно забавление, учениците ще бъдат мотивирани за изцяло ново професионално развитие, като им бъде осигурена STEM грамотност и иновативна образователна среда.

  Пространството, което ще бъде трансформирано е един отделно обособен сектор от първи етаж на училището. Ще бъде преобразена една класна стая с прилежащо хранилище и коридорно пространство, които имат приблизителна площ от около 100 кв.м.

  Ще бъдат създадени следните пространства:

 • ”Работилница“ – място за научни опити, изкуство и занаяти. Учене чрез преживяване и „правене“. Тук малки и шумни групи ще работят заедно, ще изследват и експериментират, като по този начин прилагат знанията си и ги надграждат.
 • ”Кафене” -дълга висока маса с разположени около нея високи столове, позволяващи на учениците да имат визуален достъп до съоръженията едновременно и да участват в множество разговори и дискусии.
 • „Форум“ - зона за презентации или работа в група с капацитет 10-12 места. Ще бъдат разположени меки пуфове и функционални меки дивани.
 • ”Арена”- иновативно учебно пространство, което ще включва различни хардуерни и софтуерни технологии – свързан със спорт и STEM обучение. Пространство за добавена и виртуална реалност, 3D потапящи симулации и технология, 3D принтиране и моделиране.
 • Откриване на STEM - центъра към Спортно училище


 • ПРОЕКТ „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"  ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

  Клуб за занимания по интереси


  През учебната 2023-2024 година

 • Клуб "Сръчко"
  • ръководител Мария Удева
  • сборна група от ученици от V-XII клас

  През учебната 2022-2023 година

 • Клуб "Сръчко"
  • ръководител Мария Удева
  • сборна група от ученици от V-X клас

  През учебната 2021-2022 година

 • Клуб "Сръчко"
  • ръководител Гергана Ризова
  • сборна група от ученици от V-X клас

  УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ КЛУБ "СРЪЧКО" С АРТ ПРОЕКТ ОРГАНИЗИРАН ОТ ОБЩИНА САНДАНСКИ, ПОСВЕТЕН НА БАБА МАРТА!

  Истински празник на творчеството, в бяло и червено, бе сътворен в Художествената галерия в Дома на културата в град Сандански! Красиви и интересни Aрт проекти представиха училищата, участващи в конкурса на община Сандански - "Арт проект - Мартеница". Баба Марта, която бе дошла специално за празника, окичи всички присъстващи с мартенички за здраве и късмет.

  Специална награди за креативност получиха нашите ученици от клуб “Сръчно“ с ръководител Гергана Ризова и едно сладко изкушение, торта, с която децата направиха деня си още по-сладък и весел!


  През учебната 2020-2021 година

  Клубове за занимания по интереси

  1. Клуб "Сръчко"
   • ръководител Гергана Ризова
   • сборна група от ученици от V-VII клас
  2. Клуб по Стрелба
   • ръководител Васил Попов
   • сборна група от ученици от V-VII клас

  ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"  ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"  ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"


  ПРОЕКТ "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ"  ОБНОВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА

  Тази година нашето училище кандидатства и е в списъка с одобрени проекти по Национална програма ”Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда", Модул – „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт” с финансиране на стойност 15 000 лв.

  Целта на проектът, който беше изготвен от г-жа Лилия Стойкова и г-н Николай Марков директор на СУ, е да бъде обновена училищната библиотека, където да се насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес.