По-бързо, по-високо, по-далече!

НОВИНИ


ОБЩА И КЛАСОВА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители, на 09.Х.2017 г. (понеделник), ще се проведе родителска среща - от 17:30 часа, при следния дневен ред:

  • Учебен план на паралелката.
  • Правилник за дейността на училището.
  • Правилник за вътрешния трудов ред в общежитието.
  • Отчитане резултатите от входните равнища от изучаваното през учебната 2016/2017 година по различните учебни предмети.
  • График за контролни и класни работи на учениците за І срок за учебната 2017/2018 г.
  • График за допълнителния час на класния ръководител за І срок за учебната 2017/2018 г.
  • Други.

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.


НАШАТА ИСТОРИЯ!!!

Спортно училище гр. Сандански се открива на 1 септември 2011 г. със заповед на МОМН в сградата на бившето СООУ "Пейо Крачолов Яворов". То започва своята дейност с три паралелки - V, VI и VII кл. Приетите ученици са над 50 и се обучават в пет вида спорт:футбол, борба, джудо, карате и плуване.

Учителите и треньорите са доказали се в своите области специалисти, които работят с ентусиазъм и амбиция да създават отлични ученици и спортисти. Доказателство за това са постиженията на възпитаниците им. За краткия период на своето съществуване училището има вече своите златни, сребърни и бронзови медалисти.

Днес учениците са 130 на брой от V до XII клас!


ВЯРВАМЕ, че историята на СПОРТНОТО УЧИЛИЩЕ ще бъде история на много победи и гордост за града ни!