По-бързо, по-високо, по-далече!

Национално външно оценяване (НВО) в VII и Х клас през учебната 2020/2021 година


Заповед на МОН за провеждане на изпити в VII клас

  VII клас

 • Български език и литература - 16 юни 2021 г., начало 9:00 часа
 • Математика - 18 юни 2021 г., начало 9:00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) - 17 юни 2021 г., начало 9:00 часа

  Х клас

 • Български език и литература - 16 юни 2021 г., начало 8:00 часа
 • Математика - 18 юни 2021 г., начало 8:00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) - 17 юни 2021 г., начало 8:00 часа
 • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности - по график в периода 11 – 15 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО)