По-бързо, по-високо, по-далече!

Национално външно оценяване (НВО) в VII и Х клас през учебната 2023-2024 година


Заповед на МОН за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2023-2024 година

  VII клас

 • Български език и литература - 19 юни 2024 г., начало 9:00 часа
 • Математика - 21 юни 2024 г., начало 9:00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) - 20 юни 2024 г.

  Х клас

 • Български език и литература - 10 юни 2024 г., начало 08:00 часа
 • Математика - 12 юни 2024 г., начало 08:00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) - 11 юни 2024 г.
 • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности
  (по желание на всеки ученик)
  - 14 юни 2024 г., по график в две сесии от 09:00 часа и от 14:30 часа

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА