По-бързо, по-високо, по-далече!

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА В УЧИЛИЩЕТО

училище спортна зала
Нашата сграда Спортна зала "Александър Томов"
Учебен кабинет спортна зала
Учебен кабинет Спортна зала"П. Яворов"
Столова Общежитие
Столова Общежитие
Фоайе Отборът по футбол при Спортно училище на ст.
Фоайе Отборът по футбол при Спортно училище