По-бързо, по-високо, по-далече!

Учители, възпитатели и треньори през учебната 2023-2024 година


Николай Марков - Директор


Радослава Булакиева - Заместник-директор по учебната дейност
Александър Илков - Заместник-директор по спортната дейност

Учители:

Бойка Орешарова - Български език и литература - V, VII, IX и XII клас
Мариана Майсторска - Български език и литература - VI, VIII, X и XI клас
Илияна Стоянова - Английски език - V - X клас и XII клас
Инна Димиева - Испански език, Английски език - ХI клас
Магдалена Горчова - Математика - V, VI, X , XI и XII клас и КМИТ - V клас
Пиринка Коцева - Математика - VII, VIII, IX клас; Технологии и предприемачество
Радослава Булакиева - КМИТ - VI и VII клас; ИТ - VIII, IX и Х клас
Теменужка Теохарис - История и цивилизации и философия
Силвия Темелкова - География и икономика
Людмила Попова - Биология и здравно образование; Изобразително изкуство
Йорданка Узунова - Физика и астрономия; Химия и опазване на околната среда; Човекът и природата
Веселин Катеринкин - Музика
Николай Бойчев - Учител, теоретично обучение

Възпитатели:

Иван Месаров
Ганчо Аргиров
Венелин Иванов

Треньори:

Стойко Найденов, Владимир Каракичев, Панталей Маникатов - Футбол
Кирил Ханджийски и Янко Ханджийски - Борба - свободен стил
Божидар Граматиков и Антон Спиров - Плуване
Даниел Парасков - Джудо
Костадин Чeпандов - Карате-До

Училищен психолог:

Мария Удева