Учейки другите, човек учи и себе си!

"ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО - инструмент за оценка и самооценка на дейността на учителя"
Портфолиото подлежи на изменение, допълнение и актуализиране!