По-бързо, по-високо, по-далече!

Проектите по Еразъм+, КД1, сектор "Младеж" -
„Не всички рани са видими“ и "Спрете тормоза"

Спортно училище, гр. Сандански завърши успешно два проекта по „Еразъм+“ в Хърватия. Те се осъществиха в периода от 21.06.2021 до 30.06.2021 г. и от 30.06.2021 г. до 10.07.2021 г.

  • Първата група се включи в проекта „Не всички рани са видими“ от 20 до 30 юни, заедно с ученици от Хърватия и Румъния. От Спортно училище взеха участие 11 ученика на възраст от 14 до 19 години и двама ръководители. Целта на проекта беше да опознаем и приемeм другите без предразсъдъци, както и самите себе си такива каквито сме.

  • Втората група се включи в проекта „Спрете тормоза“ от 30 юни до 10 юли, заедно с ученици от Хърватия, Северна Македония и Унгария. От Спортно училище за проекта пътуваха 10 ученика на възраст от 14 до 18 години с двама ръководители. Целта на проекта беше да се повиши разбирането и чувствителността по темата за насилие, за да се намали толерантността към подобни прояви.

  • Учениците и от двете групи изнасяха лекции, презентации и обменяха опит по наболелите теми. Те се завърнаха заредени с много положителни чувства и емоции, обогатени с много нови запознанства, приятелства и впечатления от столицата Загреб.