По-бързо, по-високо, по-далече!

ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"I. През учебната 2017/2018 година

Групи за обучителни затруднения

 1. "Готови за матура"
  • ръководител Бойка Орешарова
  • група от ученици от XII клас
 2. "Готови за НВО"
  • ръководител Мариана Майсторска
  • група от ученици от VII клас
 3. "Математика"
  • ръководител Красимира Терзиева
  • група от ученици от IХ клас

Групи по интереси

 1. Клуб "Млад IT-специалист"
  • ръководител Радослава Булакиева
  • сборна група ученици от V-VIII клас
 2. Клуб "Сръчковци"
  • ръководител Мария Удева
  • сборна група ученици от V-ХI клас

II. През учебната 2016/2017 година

Групи за обучителни затруднения

 1. Дейност за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература.
  • ръководител Бойка Орешарова
  • сборна група от ученици от V-X клас
 2. БЕЛ-Спортно училище
  • ръководител Мариана Майсторска
  • сборна група от ученици от VI и VII клас
 3. Дейност за преодоляване на обучителни затруднения по математика
  • ръководител Радослава Булакиева
  • група от ученици от VII клас
 4. Математика
  • ръководител Красимира Терзиева
  • група от ученици от VIII клас