По-бързо, по-високо, по-далече!

НП "Изграждане на училищна STEM среда"

Спортно училище e единственото училище в Община Сандански с одобрен проект по Национална програма ”Изграждане на училищна STEM среда” Дейност 2 – „Малки проекти” с финансиране до 50 000 лв. Програмата цели да бъдат създадени училищни STEM центрове, които да служат като модели на бъдещата среда на учене – такава, в която ще се формират следващите поколения иноватори и творци.

Училището ни премина през два етапа на кандидатстване. Първи етап - попълване на формуляр с идея на проекта и втори етап изготвяне на бюджет и визуализация на трансформацията на образователната среда. Проектът беше изготвен от Лилия Стойкова - представител на Сдружение „Пирински орли”, Николай Марков – директор на училището и Кристина Тичева - интериорен дизайнер.

Проектът ще бъде изпълнен в партньорство с Община Сандански, НСА „Васил Левски”, ЮЗУ „Неофит Рилски” и Сдружение „Пирински орли”. Идеята на проекта е да бъде създадена „Класна стая за креативни дигитални създатели”, която ще се използва за въвеждането на извънкласна дейност ”STEM Спорт”. Ще бъде създаден иновативен модул, в който чрез креативно образование и спортно забавление, учениците ще бъдат мотивирани за изцяло ново професионално развитие, като им бъде осигурена STEM грамотност и иновативна образователна среда.

Пространството, което ще бъде трансформирано е един отделно обособен сектор от първи етаж на училището. Ще бъде преобразена една класна стая с прилежащо хранилище и коридорно пространство, които имат приблизителна площ от около 100 кв.м.

Ще бъдат създадени следните пространства:

  • ”Работилница“ – място за научни опити, изкуство и занаяти. Учене чрез преживяване и „правене“. Тук малки и шумни групи ще работят заедно, ще изследват и експериментират, като по този начин прилагат знанията си и ги надграждат.
  • ”Кафене” -дълга висока маса с разположени около нея високи столове, позволяващи на учениците да имат визуален достъп до съоръженията едновременно и да участват в множество разговори и дискусии.
  • „Форум“ - зона за презентации или работа в група с капацитет 10-12 места. Ще бъдат разположени меки пуфове и функционални меки дивани.
  • ”Арена”- иновативно учебно пространство, което ще включва различни хардуерни и софтуерни технологии – свързан със спорт и STEM обучение. Пространство за добавена и виртуална реалност, 3D потапящи симулации и технология, 3D принтиране и моделиране.

  • Откриване на STEM - центъра към Спортно училище