По-бързо, по-високо, по-далече!

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"  - През учебната 2021-2022 година

  Кариерно ориентиране

  Кариерните консултанти от град Благоевград се срещнаха с учениците от Спортно училище в град Сандански. Те дискутираха своята визия за бъдеща кариера и успех в личен и професионален план. След това имаха възможност да попълнят тестове за професионално ориентиране, които са изготвени по проект "Подкрепа за успех". Специални благодарности бяха изказани на директора на нашето училище - г-н Марков за съдействието и гостоприемството!

  1. Спортно училище - гр. Сандански V-VI клас
   • консултант Златина Зашева и Надя Зехирева
   • сборна група от ученици от V-VI клас
  2. Спортно училище - гр. Сандански VII клас
   • консултант Александра Ковачева и Магдалина Домозетска
   • сборна група от ученици от VII клас

  - През учебната 2020-2021 година

  Групи за обучителни затруднения

  1. Група за обучителни затруднения по БЕЛ в VI клас
   • ръководител Бойка Орешарова
   • сборна група от ученици от VI клас
  2. Готови за НВО по БЕЛ в VII клас
   • ръководител Мариана Майсторска
   • сборна група от ученици от VII клас
  3. Готови за НВО по БЕЛ в Х клас
   • ръководител Мариана Майсторска
   • сборна група от ученици от Х клас
  4. Матурата лесна и успешна
   • ръководител Бойка Орешарова
   • сборна група от ученици от XII клас
  5. Готови за НВО по математика в VII клас
   • ръководител Магдалена Горчова
   • група от ученици от VII клас
  6. Готови за НВО по математика в Х клас
   • ръководител Магдалена Горчова
   • група от ученици от X клас

  - През учебната 2019-2020 година

  Групи за обучителни затруднения

  1. Група за обучителни затруднения по БЕЛ в VII клас
   • ръководител Бойка Орешарова
   • сборна група от ученици от VII клас
  2. Група за обучителни затруднения по БЕЛ в ХI клас
   • ръководител Бойка Орешарова
   • сборна група от ученици от ХI клас
  3. БЕЛ в XII клас
   • ръководител Мариана Майсторска
   • сборна група от ученици от XII клас
  4. Група за обучителни затруднения по математика в VII клас
   • ръководител Красимира Терзиева
   • група от ученици от VII клас
  5. Група за обучителни затруднения по математика в Х клас
   • ръководител Радослава Булакиева
   • група от ученици от X клас

  - През учебната 2018-2019 година

  Групи за обучителни затруднения

  1. Дейност за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература.
   • ръководител Бойка Орешарова
   • сборна група от ученици от VII клас
  2. БЕЛ в V клас
   • ръководител Мариана Майсторска
   • сборна група от ученици от V клас
  3. Дейност за преодоляване на обучителни затруднения по математика
   • ръководител Радослава Булакиева
   • група от ученици от VII клас
  4. Математика
   • ръководител Красимира Терзиева
   • група от ученици от Х клас