По-бързо, по-високо, по-далече!

Група по интереси

  • Клуб " IT-специалист"
    • ръководител Радослава Булакиева
    • сборна група ученици от V-X клас