По-бързо, по-високо, по-далече!

КЛАСНО РЪКОВОДСТВО:

  • V клас - Людмила Попова
  • VI клас - Илияна Стоянова
  • VII клас - Теменужка Теохарис
  • VIII клас - Бойка Орешарова
  • IX клас - Янка Михайлова
  • X клас - Йорданка Узунова
  • XI клас - Силвия Темелкова
  • XII клас - Мариана Майсторска

КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ:


Всяка сряда в учителската стая от 16:30 до 17:15 ч.