По-бързо, по-високо, по-далече!

Еразъм +

Европейска образователна мобилност за разработване на нови стратегии в образованието, 2021 г.

Спортно училище спечели за трета поредна година проект по програма „Еразъм +”, КД1–„Мобилност“, сектор „Училищно образование“ на тема "Европейска образователна мобилност за разработване на нови стратегии в образованието". 8 учители от Спортно училище ще осъществят образователните мобилностите в Рейкявик, Дъблин, Ница и Будапеша. Нашето училище е подбрало курсове за професионална квалификация в областта на компетенциите за изграждане на приобщаваща среда чрез създаване на силна връзка и взаимодействие между учители и родители, ефективно управление на училището и възприемане на добри модели и практики от европейски държави, доказали се като успешни в сферата на образованието, развитие и надграждане на дигиталните умения на преподавателите, повишаване на компетенциите и уменията за преподаване на STEM и STEAM.

Група 1: Николай Марков - директор на СУ и Силвия Темелкова - преподавател по география и икономика - бяха на обучение в Рейкявик, Исландия в периода от 13.03 до 20.03.2022 г. на тема "Structured Educational Visits to Schools and Training Seminars in Iceland". В рамките на една седмица участниците в мобилността се запознаха с образователната система на Исландия чрез посещения в различни училища и университети.

Група 2: Антон Спиров - учител по специализирана подготовка и Николай Бойчев - преподавател теоретична подготовка в СУ - бяха на обучение в Амстердам, Нидерландия в периода от 28.03 до 02.04.2022 г. на тема "Effective Communication Strategies for Supportive Parent-Teacher Relations at Europass in Amsterdam". В рамките на една седмица участниците в мобилността се запознаха с eфективни комуникационни стратегии за поддържащи отношения между родители и учители.

Група 3: Илияна Стоянова и Янка Михайлова - преподаватели съответно по английски и испански език в СУ - бяха на обучение в Берлин, Германия в периода от 02.05 до 07.05.2022 г. на тема "From STEM to STEAM Education: A New Learning Approach". В рамките на една седмица участниците в мобилността придобиха практическо разбиране какво всъщност е STEM, как се различава от STEAM и каква е пресечната точка между STEM предметите, изкуствата и дизайна.

Група 4: Мариана Майсторска и Йорданка Узунова - преподаватели съответно по БЕЛ и природни науки в СУ - бяха на обучение в Падуа, Италия в периода от 27.06 до 01.07.2022 г. на тема "Interactive ICT-Baced and WEB Tools for an Effective Blended, Flipped and Cooperative Learning". В рамките на една седмица участниците в мобилността се запознаха с нови педагогически методи на преподаване за разпространение и прилагане в нашата образователна общност и в по-широк социален контекст.


  • Финално представяне на проекта пред обществеността и колегията на Спортно училище

  • Сертифициране на участниците