По-бързо, по-високо, по-далече!

Еразъм +

Да направим училището вълнуващо място, 2019 г.

За първи път Спортно училище, град Сандански, е одобрено по проект по програма „Еразъм“ +, Ключова дейност 1, Сектор „Училищно образование“ на тема „Да направим училището вълнуващо място“. Проектът е разработен от директорът на училището Николай Марков, съвместно с Лилия Стойкова и учители от училището. Участниците в проекта с радост приемат предизвикателството за обучение и квалификация на образование, осъвременяване методите на преподаване, възпитание и социализация. Европейското измерение на проекта е развитие и добра перспектива за училището. Стремеж за всички нас е разпространение на нова образователна среда и амбиция за утвърждаване престижа и името на Спортно училище град Сандански.


  • Представяне на Спортно училище пред участниците от другите държави

  • Финално представяне на Спортно училище за обученията си по проекта

  • Сертифициране на участниците