Учейки другите, човек учи и себе си!

НВО - Х КЛАС - МАТЕРИАЛИ


http://e-competences.mon.bg/Login.php" - Национално външно оценяване на дигиталните компетентности - юни 2016 г.

ТЕСТ И ЗАДАЧИ - 2016 Г.

МОДУЛ 1

МОДУЛ 2

ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ - 2015 Г.

МОДУЛ 1

МОДУЛ 2