Учейки другите, човек учи и себе си!

Философия

ВЕЛИКИ МИСЛИ

picture
 • "Образованието е съкровище, трудът - ключ към него" - П. Буаст
 • "Учейки другите, човек учи и себе си" - Сенека
 • "Тайната на вечната младост е да се учи всеки ден нещо ново" - Солон
 • Великите учители "създават" велики ученици!
 • "Интелигентност без образование губи стойност и е опасна" - Йохен Зимбриг
 • Най-големият успех за един учител е да може да каже: „Учениците ми сега работят, като че ли аз не съществувам.” - Мария Монтесори
 • "Учителят трябва да бъде търпелив като вол, добър като агне и телесно здрав като битолски просяк" - Хр. Ботев

МОЯТА ФИЛОСОФИЯ

 • Ученикът е в центъра на учебно-възпитателния процес.
 • Семейството има огромна роля с цел развиване на индивидуалните потребности на ученика.
 • Активно участие на учениците в процеса на учене.
 • Учителят трябва да има повече права при изготвяне на годишното тематично разпределение по предмета който преподава, като се съобразява с възможностите на учениците от съответния клас или група.
 • Oбразованието да бъде прогресивно.
 • Учениците трябва да се учат от преживяванията и събитията от реалния живот, които са значими за тях.