Учейки другите, човек учи и себе си!

КВАЛИФИКАЦИЯ

  picture
 • 2002 г. - Бакалавър "Информатика"
 • 2002 г. - Учител по информатика и ИТ
 • 2006 г. - Учител по математика


ДРУГИ КВАЛИФИКАЦИИ:

 • 2006 г. - Интерактивни методи в образованието
 • picture
 • 2011 г. - Създаване и публикуване на уеб страници
 • picture
 • 2016 г. - Използване на софтуерни приложения и уеб-базирани ресурси в обучението по математика
 • picture
 • 2016 г. - Майкрософт Иновативен Учител - Microsoft Innovative Educator
 • picture
 • 2016 г. - Професионално портфолио - инструмент за оценка и самооценка на дейността на учителя
 • picture
 • 2017 г. - Извършване на вътрешна оценка на качеството в образователната институция
 • picture
 • 2017 г. - Смислено внедряване на технологии
 • picture
 • 2017 г. - Национална образователна кампания "Моето първо работно място" за учебната 2017-2018 година
 • picture
 • 2018 г. - Компютърно моделиране за III клас
 • picture
 • 2018 г. - Работа с електронен дневник
 • picture
 • 2019 г. - BLS - Basic Life Support
 • picture
 • 2019 г. - Безопасност на движението по пътищата. Методика на преподаване
 • picture
 • 2019 г. - Работа с платформа за дистанционно проверяване на тестови форми
 • picture
 • 2020 г. - Еразъм+, КД1, Барселона, "Web Solutions for the Classroom" - "Уеб решения за класната стая"
 • picture picture
 • 2020 г. - Иновативно училище
 • picture
 • 2020 г. - Взаимоотношения ученик, родител и учител. Приложими практики на педагогическите специалисти
 • picture
 • 2021 г. - Техники за работа при професионално изчерпване и стрес
 • picture
 • 2021 г. - Ненасилствена комуникация - осъзнато общуване без агресия. Ефективни техники за преодоляване негативизма на ученици и родители
 • picture
 • 2021 г. - Еразъм+, КД1, Барселона, "Efficient & Effective Project Management for EU funded Projects" - "Ефикасно и ефективно управление на финансирани от ЕС проекти"
 • picture picture
 • 2022 г. - Сертифициране на учители за Microsoft Innovative Educator Expert
 • picture
 • 2022 г. - Използване на облачни технологии в образователния процес
 • picture
 • 2022 г. - Квалификация на педагогическите специалисти в областта на STEM (Science, Technology, Engineering, Maths)
 • picture
 • 2022 г. - Безопасност на движението по пътищата. Методика на преподаване
 • picture
 • 2023 г. - Най-новите информационни технологии в процеса на обучение
 • picture
 • 2023 г. - Иновативни подходи при преподаване в електронна среда
 • picture