Учейки другите, човек учи и себе си!

Методически разработки на уроци по ИТ


ИТ 5. клас

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

  • УЧЕБНИК ПО ИТ 5. клас - издателство "Просвета плюс"
  • КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ИТ 5. клас - издателство "Просвета плюс"