По-бързо, по-високо, по-далече!

Еразъм +

За първи път Спортно училище, град Сандански, е одобрено по проект по програма „Еразъм“ +, Ключова дейност 1, Сектор „Училищно образование“ на тема „Да направим училището вълнуващо място“. Проектът е разработен от директорът на училището Николай Марков, съвместно с Лилия Стойкова и учители от училището. Участниците в проекта с радост приемат предизвикателството за обучение и квалификация на образование, осъвременяване методите на преподаване, възпитание и социализация. Европейското измерение на проекта е развитие и добра перспектива за училището. Стремеж за всички нас е разпространение на нова образователна среда и амбиция за утвърждаване престижа и името на Спортно училище град Сандански.


 • I. КД1, Да направим училището вълнуващо място, 2019 г.

 • II. КД1, Мотивирани и уверени учители на бъдещето, 2020 г.
 • Спортно училище гр.Сандански спечели за втора поредна година проект по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 1 – „Мобилност“, сектор „Училищно образование“ на тема "Мотивирани и уверени учители на бъдещето". 8 учители от Спортно училище ще осъществят образователните мобилностите в Тенерифе, Барселона, Валенсия и Палермо. Нашето училище е подбрало курсове за професионална квалификация в областта на ИКТ, ефективно управление на европейски проекти, емоционална интелигентност и лидерски умения.


 • III. КД1, "Not all wounds are visible", сектор "Младеж", 2021 г.


 • Спортно училище град Сандански спечели проект по програма „Еразъм +”, КД1, сектор „Младеж“ на тема "Not all wounds are visible". 10 ученика и 2 учители от Спортно училище, ще посетят град Загреб в периода 18-27.06.2021 г. Партньори по проекта 2020-3-HR01-KA105-09 4612 са Хърватия, Румъния и Германия. Младежкият обмен ще включва 48 участници, които ще бъдат ученици на възраст между 15-19 години.


 • IV. КД1, "Youth Made Earth", сектор "Младеж", 2021 г.


 • Спортно училище град Сандански спечели проект по програма „Еразъм +”, КД1, сектор „Младеж“ на тема "Youth Made Earth". 4 ученика и 1 учител от Спортно училище, ще посетят Кипър, Протарас в периода 06.05-14.05.2021 г. Партньори по проекта са България, Хърватия, Кипър, Чехия, Франция, Гърция, Италия, Литва, Полша, Португалия, Румъния. Младежкият обмен ще включва ученици на възраст над 18 години.


 • V. КД1, Европейска образователна мобилност за разработване на нови стратегии в образованието, 2021 г.
 • Спортно училище спечели за трета поредна година проект по програма „Еразъм +”, КД1–„Мобилност“, сектор „Училищно образование“ на тема "Европейска образователна мобилност за разработване на нови стратегии в образованието". 8 учители от Спортно училище осъществиха образователните мобилностите в Рейкявик, Падуа, Амстердам и Берлин. Нашето училище избра курсове за професионална квалификация в областта на компетенциите за изграждане на приобщаваща среда чрез създаване на силна връзка и взаимодействие между учители и родители, ефективно управление на училището и възприемане на добри модели и практики от европейски държави, доказали се като успешни в сферата на образованието, развитие и надграждане на дигиталните умения на преподавателите, повишаване на компетенциите и уменията за преподаване на STEM и STEAM.


 • VI. КД2, "Youth European Explorers", сектор "Училищно образование", 2021 г.
 • Спортно училище град Сандански за първи път ще бъде бенефициент по КД2 - "Партньорства за сътрудничество между организации и институции"! От 70 одобрени проекта, нашият е на второ място и е единствения спечелен в област Благоевград.

  Eто и подробна информация за проекта на нашата страница, показваща цялата дейност:

  YnEuExs

 • ПРИМЕР ЗА ДОБРЕ СВЪРШЕНА РАБОТА

  Най-големият коледен подарък за Спортно училище, град Сандански вече е факт!

 • Спечелихме акредитация по програмата Еразъм+, КД1 № 2022-1-BG01-KA121-SCH-000054613, "Училищно образование" с 92 точки!!!
 • Проектът ни е на 2. място сред всички участници в България!!!
 • През следващите 5 години училището ни ще изпраща ученици и учители на обучения в чужбина!


 • ОТНОВО СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО ЕРАЗЪМ +

 • Спортно училище град Сандански спечели поредният си проект, но този път е свързан с професионалното развитие на учениците. Това беше една дългоочаквана цел свързана с осъществяване на връзка с организации, работещи с футбола в Италия!

  Темата на проекта е "Ние искаме да израстнем професионално" с № 2022-1-BG01-KA122-VET-000072714, а това ще се реализира от 20 ученика от X, XI и XII клас, които ще проведат практиката си с двама треньори. Гордеем се, когато мечтите стават реалност!

  НП "Изграждане на училищна STEM среда"

  Спортно училище e единственото училище в Община Сандански с одобрен проект по Национална програма ”Изграждане на училищна STEM среда” Дейност 2 – „Малки проекти” с финансиране до 50 000 лв. Програмата цели да бъдат създадени училищни STEM центрове, които да служат като модели на бъдещата среда на учене – такава, в която ще се формират следващите поколения иноватори и творци.

  Училището ни премина през два етапа на кандидатстване. Първи етап - попълване на формуляр с идея на проекта и втори етап изготвяне на бюджет и визуализация на трансформацията на образователната среда. Проектът беше изготвен от Лилия Стойкова - представител на Сдружение „Пирински орли”, Николай Марков – директор на училището и Кристина Тичева - интериорен дизайнер.

  Проектът ще бъде изпълнен в партньорство с Община Сандански, НСА „Васил Левски”, ЮЗУ „Неофит Рилски” и Сдружение „Пирински орли”. Идеята на проекта е да бъде създадена „Класна стая за креативни дигитални създатели”, която ще се използва за въвеждането на извънкласна дейност ”STEM Спорт”. Ще бъде създаден иновативен модул, в който чрез креативно образование и спортно забавление, учениците ще бъдат мотивирани за изцяло ново професионално развитие, като им бъде осигурена STEM грамотност и иновативна образователна среда.

  Пространството, което ще бъде трансформирано е един отделно обособен сектор от първи етаж на училището. Ще бъде преобразена една класна стая с прилежащо хранилище и коридорно пространство, които имат приблизителна площ от около 100 кв.м.

  Ще бъдат създадени следните пространства:

 • ”Работилница“ – място за научни опити, изкуство и занаяти. Учене чрез преживяване и „правене“. Тук малки и шумни групи ще работят заедно, ще изследват и експериментират, като по този начин прилагат знанията си и ги надграждат.
 • ”Кафене” -дълга висока маса с разположени около нея високи столове, позволяващи на учениците да имат визуален достъп до съоръженията едновременно и да участват в множество разговори и дискусии.
 • „Форум“ - зона за презентации или работа в група с капацитет 10-12 места. Ще бъдат разположени меки пуфове и функционални меки дивани.
 • ”Арена”- иновативно учебно пространство, което ще включва различни хардуерни и софтуерни технологии – свързан със спорт и STEM обучение. Пространство за добавена и виртуална реалност, 3D потапящи симулации и технология, 3D принтиране и моделиране.
 • Откриване на STEM - центъра към Спортно училище


 • ПРОЕКТ „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"  ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

  Клуб за занимания по интереси


  През учебната 2022-2023 година

 • Клуб "Сръчко"
  • ръководител Мария Удева
  • сборна група от ученици от V-X клас

  През учебната 2021-2022 година

 • Клуб "Сръчко"
  • ръководител Гергана Ризова
  • сборна група от ученици от V-X клас

  УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ КЛУБ "СРЪЧКО" С АРТ ПРОЕКТ ОРГАНИЗИРАН ОТ ОБЩИНА САНДАНСКИ, ПОСВЕТЕН НА БАБА МАРТА!

  Истински празник на творчеството, в бяло и червено, бе сътворен в Художествената галерия в Дома на културата в град Сандански! Красиви и интересни Aрт проекти представиха училищата, участващи в конкурса на община Сандански - "Арт проект - Мартеница". Баба Марта, която бе дошла специално за празника, окичи всички присъстващи с мартенички за здраве и късмет.

  Специална награди за креативност получиха нашите ученици от клуб “Сръчно“ с ръководител Гергана Ризова и едно сладко изкушение, торта, с която децата направиха деня си още по-сладък и весел!


  През учебната 2020-2021 година

  Клубове за занимания по интереси

  1. Клуб "Сръчко"
   • ръководител Гергана Ризова
   • сборна група от ученици от V-VII клас
  2. Клуб по Стрелба
   • ръководител Васил Попов
   • сборна група от ученици от V-VII клас

  ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"  ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"  ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"


  ПРОЕКТ "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ"