По-бързо, по-високо, по-далече!

Еразъм +

Еразъм Акредитация, 2022-2027
Accredited projects for mobility of learners and staff in school aducation


Спортно училище спечели акредитация Accredited projects for mobility of learners and staff in school aducation" по програмата Еразъм+, КД1 № 2022-1-BG01-KA121-SCH-000054613, "Училищно образование" с 92 точки. Проектът ни беше на 2. място сред всички участници в България! През следващите 5 години училището ни ще изпраща ученици и учители на обучения в чужбина и ще осъществява образователни мобилностите в различни държави и градове.

Група 1: Панталей Маникатов и Владимир Каракичев - учители по специализирана подготовка - бяха на обучение в Прага, Чехия в периода от 09.10 до 16.10.2022 г. на тема "Stress Relief and Well-being Strategies for Teachers". Като участници в този много практичен курс, преподавателите научиха какво причинява стреса, как телата и умовете реагират на него и как могат да се борят и да премахнат ефектите му. Акцентираха върху това как да укрепят тялото си чрез подобрен сън, хранене и упражнения. Правиха практически упражнения за подобряване на психичното здраве и благополучие чрез намаляване на стреса и изграждане на устойчивост.

Група 2: Александър Илков - ЗДСД, Янко Ханджийски и Божидар Граматиков - учители по специализирана подготовка в СУ - бяха на обучение в Атина, Гърция в периода от 05.03 до 11.03.2023 г. на тема "Google for Education: Search, Collaborate and Create". Този курс бе за всички учители, които се интересуват от използването на продуктите на Google, който предлага много приложения, от които преподавателите могат да се възползват за лице в лице, смесено и дистанционно обучение.
По време на този практически курс участниците придобиха по-задълбочени знания, идеи и умения за използване на инструментите на Google за образователни цели: събиране на данни, правене на изследвания, сътрудничество, споделяне на информация, проектиране на дейности, оформяне на учебно съдържание, планиране на уроци, управление на проекти, даване или получаване обратна връзка, стимулиране на любопитството и креативността.

Група 3: 20 ученика и преподавателите Янка Михайлова, Антон Спиров и Венелин Иванов - бяха на обучение в Католика, Италия в периода от 01.04 до 14.04.2023 г. на тема "MIXED SPORTS TRAINING WITH LANGUAGE LESSONS AND CULTURAL EXPERIENCE". Курсът се проведе чрез теоретични уроци; практически занятия и срещи с ученици от италиански училища, които се провеждаха всеки ден от периода на обучение. Съдържанието на обучението беше изготвено като за група със смесени спортове за учениците от Спортно училище град Сандански.