По-бързо, по-високо, по-далече!

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"I. През учебната 2020/2021 година

Групи за обучителни затруднения

 1. Група за обучителни затруднения по БЕЛ в VI клас
  • ръководител Бойка Орешарова
  • сборна група от ученици от VI клас
 2. Готови за НВО по БЕЛ в VII клас
  • ръководител Мариана Майсторска
  • сборна група от ученици от VII клас
 3. Готови за НВО по БЕЛ в Х клас
  • ръководител Мариана Майсторска
  • сборна група от ученици от Х клас
 4. Матурата лесна и успешна
  • ръководител Бойка Орешарова
  • сборна група от ученици от XII клас
 5. Готови за НВО по математика в VII клас
  • ръководител Магдалена Горчова
  • група от ученици от VII клас
 6. Готови за НВО по математика в Х клас
  • ръководител Магдалена Горчова
  • група от ученици от X клас

I. През учебната 2019/2020 година

Групи за обучителни затруднения

 1. Група за обучителни затруднения по БЕЛ в VII клас
  • ръководител Бойка Орешарова
  • сборна група от ученици от VII клас
 2. Група за обучителни затруднения по БЕЛ в ХI клас
  • ръководител Бойка Орешарова
  • сборна група от ученици от ХI клас
 3. БЕЛ в XII клас
  • ръководител Мариана Майсторска
  • сборна група от ученици от XII клас
 4. Група за обучителни затруднения по математика в VII клас
  • ръководител Красимира Терзиева
  • група от ученици от VII клас
 5. Група за обучителни затруднения по математика в Х клас
  • ръководител Радослава Булакиева
  • група от ученици от X клас

II. През учебната 2018/2019 година

Групи за обучителни затруднения

 1. Дейност за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература.
  • ръководител Бойка Орешарова
  • сборна група от ученици от VII клас
 2. БЕЛ в V клас
  • ръководител Мариана Майсторска
  • сборна група от ученици от V клас
 3. Дейност за преодоляване на обучителни затруднения по математика
  • ръководител Радослава Булакиева
  • група от ученици от VII клас
 4. Математика
  • ръководител Красимира Терзиева
  • група от ученици от Х клас