По-бързо, по-високо, по-далече!

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"I. През учебната 2018/2019 година

Групи за обучителни затруднения

 1. Дейност за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература.
  • ръководител Бойка Орешарова
  • сборна група от ученици от VII клас
 2. БЕЛ в V клас
  • ръководител Мариана Майсторска
  • сборна група от ученици от V клас
 3. Дейност за преодоляване на обучителни затруднения по математика
  • ръководител Радослава Булакиева
  • група от ученици от VII клас
 4. Математика
  • ръководител Красимира Терзиева
  • група от ученици от Х клас