По-бързо, по-високо, по-далече!

Условия за кандидатстване:


 • План-прием за учебната 2019/2020 година

 • Документи за кандидатстване:

  • Заявление по образец
  • Удостоверение за раждане-копие
  • Копие от ученическа книжка-представя се и оригинала 
  • Медицинско свидетелство от личен лекар,че избрания спорт не е противопоказан
  • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование, свидетелство за основно образование
  • Държавна такса за явяване на практически изпит по вид спорт