По-бързо, по-високо, по-далече!

Условия за кандидатстване:


 • План-прием за учебната 2019/2020 година

 • Документи за кандидатстване:

  • Заявление по образец;
  • Удостоверение за раждане - копие;
  • Копие от ученическа книжка - представя се и оригинал;
  • Медицинско свидетелство от личен лекар, че избрания спорт не е противопоказан;
  • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование или свидетелство за основно образование;
  • Държавна такса за явяване на практически изпит по вид спорт.