По-бързо, по-високо, по-далече!

Учители, възпитатели и треньори през учебната 2019/2020 година


Николай Марков - Директор


Красимира Хъркова - Терзиева - Заместник-директор по учебната дейност


Учители:

Бойка Орешарова - Български език и литература
Мариана Майсторска - Български език и литература
Илияна Стоянова - Английски език
Янка Михайлова - Испански език, Технологии и предприемачество
Красимира Хъркова - Терзиева - Математика
Радослава Булакиева - Математика и информационни технологии
Теменужка Теохарис - История и цивилизации
Силвия Темелкова - География и икономика
Людмила Попова - Биология и здравно образование
Йорданка Узунова - Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, Човекът и природата
Христо Йорданов - Философски цикъл
Александър Илков - Учител, теоретично обучение
Катя Петкова - Музика и изобразително изкуство

Възпитатели:

Методи Христов
Иван Месаров
Ганчо Аргиров

Треньори:

Стойко Найденов, Владимир Каракичев, Панталей Маникатов - Футбол
Кирил Ханджийски и Янко Ханджийски - Борба - свободен стил
Божидар Граматиков и Антон Спиров - Плуване
Стойчо Терзиев (Кирил Тилев) - Джудо
Костадин Чeпандов - Карате-До

Училищен психолог:

Мария Удева