По-бързо, по-високо, по-далече!

Учители, възпитатели и треньори през учебната 2016/2017 година


Николай Марков - Директор


Красимира Хъркова - Терзиева - Заместник-директор по учебната дейност


Учители:

Бойка Орешарова - Български език и литература
Мариана Майсторска - Български език и литература
Илияна Стоянова - Английски и испански език
Красимира Хъркова - Терзиева - Математика
Радослава Булакиева - Математика, информатика и информационни технологии
Теменужка Теохарис - История и цивилизация
Силвия Темелкова - География и икономика
Людмила Попова - Биология и здравно образование
Йорданка Узунова - Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, Човекът и природата
Христо Йорданов - Философски цикъл
Панталей Маникатов - учител-теория по ЗПП
Ивелин Терзийски - учител-теория по ЗПП - икономически дисциплини
Андон Котев - Музика
Красимир Давидов- Изобразително изкуство

Възпитатели:

Илия Киров
Стоян Стоянов
Методи Христов
Иван Месаров

Треньори:

Стойко Найденов, Владимир Каракичев, Александър Русков, Стоян Попчев - Футбол
Кирил Ханджийски и Янко Ханджийски - Борба
Божидар Граматиков и Антон Спиров - Плуване
Кирил Тилев - Джудо
Костадин Чeпандов - Карате-До

Училищен психолог:

Мария Удева