По-бързо, по-високо, по-далече!

Учители, възпитатели и треньори през учебната 2017/2018 година


Николай Марков - Директор


Красимира Хъркова - Терзиева - Заместник-директор по учебната дейност


Учители:

Бойка Орешарова - Български език и литература
Мариана Майсторска - Български език и литература
Илияна Стоянова - Английски и испански език
Красимира Хъркова - Терзиева - Математика
Радослава Булакиева - Математика, информатика и информационни технологии
Теменужка Теохарис - История и цивилизация
Силвия Темелкова - География и икономика
Людмила Попова - Биология и здравно образование
Йорданка Узунова (Севдалина Керемедчиева) - Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, Човекът и природата
Христо Йорданов - Философски цикъл
Александър Илков - учител-теория по ЗПП
Катя Петкова - Музика
Янаки Пранаров - Изобразително изкуство

Възпитатели:

Методи Христов
Иван Месаров
Илия Киров
Ганчо Аргиров

Треньори:

Панталей Маникатов, Стойко Найденов, Владимир Каракичев - Футбол
Кирил Ханджийски и Янко Ханджийски - Борба
Божидар Граматиков и Антон Спиров - Плуване
Стойчо Терзиев - Джудо
Костадин Чeпандов - Карате-До

Училищен психолог:

Мария Удева