По-бързо, по-високо, по-далече!

НВО след VII и Х клас през учебната 2017/2018 година


Заповед на МОН за провеждане на изпити в VII и Х клас

  • Български език и литература - 21 май 2018 г.
  • Математика - 23 май 2018 г.

Дигитални компетентности по ИТ в Х клас

  • Онлайн оценяване на дигитални компетентности - 11-15 юни 2018 г.