По-бързо, по-високо, по-далече!

НВО след VII и Х клас през учебната 2018/2019 година


Заповед на МОН за провеждане на изпити в VII и Х клас

  • Български език и литература - 17 юни 2019 г.
  • Математика - 19 юни 2019 г.
  • Чужд език (по желание на ученика) - 21 юни 2019 г.

Дигитални компетентности по ИТ в Х клас

  • Онлайн оценяване на дигитални компетентности - 10-14 юни 2019 г.