По-бързо, по-високо, по-далече!

НВО след VII и Х клас през учебната 2016/2017 година


Заповед на МОН за провеждане на изпити в VII и Х клас

  • Български език и литература - 19 май 2017 г.
  • Математика - 22 май 2017 г.
  • Чужди езици - 29 май 2017 г.

Дигитални компетентности по ИТ в Х клас

  • Онлайн оценяване на дигитални компетентности - 12-16 юни 2017 г.