По-бързо, по-високо, по-далече!

НОВИНИ


 • ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ

 • от 01.07.2018 г. до 31.08.2018 г. - oтново на училище на 03.09.2018 г. • ИЗПРАЩАНЕ НА ВИПУСК 2018

 • Заповядайте да изпратим абитуриентите от нашето училище за втора поредна година! Тържеството ще се състои на 15 май 2018 г. от 10:30 часа в Спортно училище град Сандански!

 • ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ

 • за V-ХІ клас: 31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл.

  за ХІI клас: 06.04.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл.

  oтново на училище на 10.04.2018 г.


 • НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 • 5. Март 2018 г. (понеделник) - неучебен ден за всички ученици - ден след националния празник 3. Март

 • ОБЩА И КЛАСОВА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 • Уважаеми родители, на 26.II.2018 г. (понеделник), ще се проведе родителска среща - от 17:30 часа, при следния дневен ред:

  • Актуализиране на Правилника за дейността на училището и Правилника за вътрешния ред в общежитието.
  • Успех и дисциплина на класовете през I учебен срок.
  • ДЗИ 2018 - за учениците от XII клас.
  • Разни.
 • "ТОП 10" ЗА 2017 Г. - 18.01.2018 г. от 10:30 часа във физкултурния салон на нашето училище.

 • За поредна година, както традицията повелява, в Спортно училище град Сандански на официалната церемония по награждаването на 10-те най-добре изявени спортисти за изминалата година, ще присъстват именити футболисти от български отбори - тази година това е отборът на ЦСКА - София.
 • КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ

 • от 22.12.2017 г. до 02.01.2018 г. - oтново на училище на 03.01.2018 г.

 • ОБЩА И КЛАСОВА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 • Уважаеми родители, на 04.ХII.2017 г. (понеделник), ще се проведе родителска среща - от 17:30 часа, при следния дневен ред:

  • Промени в Наредбата за приобщаващото образование, касаещи отсъствия и наказания на учениците.
  • Успех и дисциплина на класовете.
  • Агресията в училище.
  • Разни.
 • ЕСЕННА ВАКАНЦИЯ

 • от 01.ХІ.2017 г. до 05.ХІ.2017 г. (вкл.) - отново на училище на 06.ХІ.2017 г.
 • ОБЩА И КЛАСОВА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 • Уважаеми родители, на 09.Х.2017 г. (понеделник), ще се проведе родителска среща - от 17:30 часа, при следния дневен ред:

  • Учебен план на паралелката.
  • Правилник за дейността на училището.
  • Правилник за вътрешния трудов ред в общежитието.
  • Отчитане резултатите от входните равнища от изучаваното през учебната 2016/2017 година по различните учебни предмети.
  • График за контролни и класни работи на учениците за І срок за учебната 2017/2018 г.
  • График за допълнителния час на класния ръководител за І срок за учебната 2017/2018 г.
  • Други.