По-бързо, по-високо, по-далече!

НОВИНИ

 • ВАЖНО!!!

  Заповед № РД-01-220 от 08.04.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

  От понеделник 12.04.2021 г. се възобновява присъствения учебен процес за всички класове от Спортно училище град Сандански! Пансионът ще работи също от понеделник!

 • ВАЖНО!!!

  Заповед № РД-01-194 от 30.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

  ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРИ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V ДО XII КЛАС В ПЕРИОДА 01.04.2021 Г. - 11.04.2021 Г.

 • ВАЖНО!!!

  Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор

  ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРИ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V ДО XII КЛАС В ПЕРИОДА 22.03.2021 Г. - 31.03.2021 Г.

 • ВАЖНО!!!

  В съответствие с решение на Областния кризисен щаб за област Благоевград, на основание на Заповед № РД-01-396/10.03.2021 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Благоевград, и във връзка с увеличение на заболеваемостта от COVID-19 в област Благоевград се преустановяват присъствените учебни занятия (в това число учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от V до XII клас във всички училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на област Благоевград, считано от 11.03.2021 г. до 24.03.2021 г. включително.

  ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПРИ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ОРЕС) ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V ДО XII КЛАС В ПЕРИОДА 11.03.2021 Г. - 24.03.2021 Г.

 • РОДИТЕЛСКА СРЕЩА


 • Уважаеми родители, на 24.II.2021 г. (сряда), ще се проведе родителска среща - от 17:00 часа, при следния дневен ред:

 • Отчитане резултатите от I срок на учебната 2020/2021 година по различните учебни предмети.
 • График за консултации на преподавателите за IІ срок за учебната 2020/2021 г.
 • График за контролни и класни работи на учениците за IІ срок за учебната 2020/2021 г.
 • График за допълнителния час на класния ръководител за IІ срок за учебната 2020/2021 г.
 • ДЗИ и избор на ДЗИ - ХII клас.
 • Други.

 • ВАЖНО!!!

 • И отново! От вторник (16.02.2021 г.) се възобновява присъственото обучение за всички класове в Спортно училище град Сандански. За повече подробности се свържете с класните ръководители и следете информацията тук!

 • КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА УЧИТЕЛИТЕ ПО СПОРТНА ПОДГОТОВКА В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ГРАД САНДАНСКИ

 • За високият професионализъм, отдаденост към работата и отговорност към спорта и училището им говорят, както желанието за усъвършенстване на знанията и уменията, така и от успехите през изминалата 2020 г.

  Въпреки усложнената обстановка и бедния спортен календар нашите ученици спечелиха общо 44 медали от държавни първенства. 15 златни, 10 сребърни и 19 бронзови! Две отборни титли на Република България! Двама ученици отличени с купи като най-добри в държавата във възрастта си.

  Във футбола три отбора са първенци в първенствата, в които участват, два на второ място и един на трето.

  СМЕЛО НАПРЕД ПРЕЗ 2021 г. !!!

 • ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V ДО XII КЛАС ОТ 04.01.2021 Г.

 • ЧЕСТВАНЕ НА КОЛЕДА ПО СВЕТА И У НАС

 • ОБУЧЕНИЕ от разстояние в електронна среда

 • ОРЕС с преподавател Александър Илков - ЗДСД и преподавател по теоретична подготовка с ученици от 12. клас

 • ОБНОВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА

 • За поредна година Спортно Училище гр. Сандански обогати своята библиотека с учебници и учебни материали за теоретичната и практическата подготовка. Тази година се закупиха най-новите издания на Издателско-документалния комплекс към Национална Спортна Академия (НСА) "Васил Левски""НСА-прес".


 • ВАЖНО!

 • Уважаеми родители, на 23.11.2020 г. (понеделник) ще се проведе онлайн родителска среща по класове от 17:30 ч. в платформата Microsoft Teams !

  ДНЕВЕН РЕД:

 • Анализ на входящите равнища на учениците за учебната 2020-2021 г.
 • Разни.
 • Бъдете здрави и се пазете!

 • КОНКУРС "СПОРТИСТ НА МЕСЕЦА"

 • Йордан Котрулев от 7. клас и Слави Стаменов от 9. клас спечелиха конкурса "Спортист на месец октомври" в Спортно училище град Сандански и бяха наградени за спечелените златен медал и купа на провелите се ДЛОШ по борба! Честито на спечелилите! Продължавайте да ни радвате и да печелите още много медали и купи!

 • УЧЕНИЦИ ОТ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ГРАД САНДАНСКИ С МЕДАЛИ ОТ ДЛОШ В ГРАД ПЕТРИЧ

 • Треньорите Кирил и Янко Ханджийски преподаватели в Спортно училище и треньори към клуба по борба „Би реал" заедно с техните възпитаници спечелиха 2 златни и 1 сребърен медал.

  Слави Стаменов в категория 68 кg се качи най-високо на стълбичката за награждаване и спечели купа за най-техничен състезател. Димитър Бисерков в категория 44 кg също зае първото място, а Стилиян Джоров в категория 62 кg взе второто място.

  ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ВСЕ ТАКА! НИЕ СЕ ГОРДЕЕМ С ВАС! УСПЕХ И ЗАНАПРЕД!

 • 108 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ДНЕШЕН САНДАНСКИ

 • Днес 20 октомври 2020 годинa се честват 108 години от освобождението на днешен Сандански (преди с. Свети Врач)! Поклон и цветя поднесоха наши ученици и тази година пред паметника на ген.Тодоров, в знак на признателност към родолюбивито дело на знайните и незнайните герои.

  Честит празник!

 • ДЕН НА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ГРАД САНДАНСКИ

 • На 19 октомври 2020 г., се осъществи инициатива с участието на учениците от Спортно училище град Сандански, посветена на "Денят на благотворителността".

  Идеята насърчи активността и желанието за оказване на подкрепа от по-голями към по-малки ученици от нашето училище. Като "благотворци" се откроиха, учениците Симон Цанев от 6. клас и Станислав Владиков от 11. клас.

  Благодарим на всички участници в инициативата! Продължавайте да си помагате взаимно!


 • УЧЕНИЦИ ОТ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ГРАД САНДАНСКИ С МЕДАЛИ ОТ ДЛОШ В ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА

 • Отново гордост и радост за треньорите Кирил и Янко Ханджийски и техните възпитаници от Спортен клуб "Би Риал", ни донесоха участниците в провелото се ДЛОШ по борба в град Горна Оряховица!

  Отборът завоюва първо място и спечели купа, а Йордан Котрулев спечели и за най-техничен състезател.

  Общо седем медала спечелиха учениците от Спортно училище град Сандански! Златен медал завоюваха Йордан Котрулев, Божидар Дамянов, Валери Захариадис и Евгени Милев. Второ място зае Леонид Захариадис, а с бронзови медали се окичиха Аспарух Иванов и Калоян Стоянов.

  Както каза единият от треньорите Янко Ханджийски: "Благодарим ви деца и продължавайте да ни радвате", ние всички от Спортно училище се придържаме към това и желаем още много успехи занапред! Браво!

 • XXV КОЛОПОХОД "НЕ НА НАРКОТИЦИТЕ"

 • За поредна година ученици от Спортно училище взеха участие в провелият се XXV-ти колопоход и в демонстрациите под мотото "Не на наркотиците" съвместно с община Сандански "Да на спорта"! Поздравления за участниците, които за пореден път показаха, че спортът има бъдеще в община Сандански, а ние Спортно училище сме пример затова!


 • СПОРТЕН ПРАЗНИК "САНДАНСКИ ОБИЧА СПОРТА"

 • Ученици от Спортно училище се включиха в спортния празник, организиран от Община Сандански - "Сандански обича спорта". Рахим Рустемович от нашето училище в 6.клас спечели 3.място от състезанието по бягане къс маратон. Поздравления!

  Треньорите и техните възпитаници имаха възможност да се включат в над 10 вида спорт.

  Благодарим на децата за състезателния дух, за усмивките и емоциите, които ни доставиха! Спортът е здраве, затова бъдете здрави! Желаем още успехи и поводи за радост!


 • ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

 • Днес бе дадено началото на 2020-2021 учебна година в Спортно училище град Сандански.Гости на краткото тържество съобразено с ограниченията, породени от пандемията, бяха кметът на Община Сандански Атанас Стоянов и Павлина Караджова - негов заместник. Приветствия към учениците и учителите бяха поднесени от кметът А. Стоянов и зам.-директорът по учебната дейност на училището Радослава Булакиева. По традиция нашето училище започва първо учебните занятия. Традицията дано да бъде продължена и първи да бъдем във всяко дело, с учениците, които прекрачиха нашия праг днес! На добър час!


 • ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!!

  Отмина една много тежка учебна 2019/2020 година за всички нас учители, ученици, родители и служители.

  Да си пожелаем новата 2020/2021 година да бъде за нас по-лека и успешна, но затова ние сами трябва да си помагаме във всичко. При спазване на всички епидемични мерки, Спортно училище град Сандански, ще отрие новата учебна година на 01.09.2020 г. от 9:00 часа в двора на училището.

  НОСЕТЕ СИ МАСКИ ЗА ВЛИЗАНЕ В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И СЕ ПАЗЕТЕ!

  ОЧАКВАМЕ ВИ!

 • СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА ПО ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+

 • Спортно училище гр.Сандански спечели за втора поредна година проект по програма „Еразъм +” , Ключова дейност 1 – „Мобилност“, сектор „Училищно образование“ на тема "Мотивирани и уверени учители на бъдещато". 8 учители от Спортно училище ще осъществят образователните мобилностите в Тенерифе, Барселона, Палермо и Валенсия. Нашето училище е подбрало курсове за професионална квалификация в областта на ИКТ, ефективно управление на европейски проекти, емоционална интелигентност и лидерски умения.

 • РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС

 • Уважаеми родители, на 29.05.2020 г. от 17:00 часа (петък) ще се проведе он-лайн родителска среща в платформата Microsoft Teams, с цел организиране и провеждане на ДЗИ, спазвайки изискванията и предписанията в извънредна епидемична обстановка!

 • 24 май - Ден на славянската писменост и култура

  Нека Ви представим нашите отлични ученици и шампиони в своя спорт!

 • 17 май - Ден на българския спорт - Патронен празник на СУ

  Нека Ви запознаем с някои спортове и спортисти, трениращи в нашето училище:

  Денят е професионален празник на работещите в сферата на спорта. На 17 май 1894 г. в София пристигат първите учители по физическо възпитание от Швейцария. Тяхната мисия е да положат основите на спорта в страната ни след Освобождението. Най-известни са Шарл Шампо и Луи Айер. За първи път в България швейцарците внасят футболни топки и различни уреди за гимнастика. Те основават и емблематичната гимнастическа организация "Юнак". Шампо е и първият участник за България на Летни олимпийски игри - през 1896 г. в Атина.

  Честит празник на всички наши бивши, настоящи и бъдещи възпитаници!

  Нашето училище е младо, но се гордее със своите медалисти! Затова, ако искате вашите деца да бъдат бъдещи спортисти и да се гордеете с тях, нека бъдат наши възпитаници в 6 различни спорта: футбол, борба, джудо, самбо, карате и плуване. Училището разполага с много добра учебна, спортна, леглова база и училищен стол. Приетите ученици ползват безплатна храна и пансион! Учителите и треньорите работят с ентусиазъм и амбиция да създават отлични ученици и спортисти.

  Завършилите при нас кандидатстват без приемен изпит в НСА и ЮЗУ!

 • НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII И Х КЛАС

  В периода от 06.04.2020 г. до 10.04.2020 г., всички желаещи да се явят по желание на НВО по чужд език или по ИТ, могат да изтеглят заявлението за съответния изпит от сайта на училището, да го попълнят и в срок да го изпратят на е-мейла на училището: su_sandanski@abv.bg

  НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ИДВАТЕ ДО УЧИЛИЩЕТО!

  БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

  ЗАЯВЛЕНИЯ

 • ОБРЪЩЕНИЕ ОТ РЕКТОРЪТ НА НСА "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ДО ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ В СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ГРАД САНДАНСКИ

 • ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ГРАД САНДАНСКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 • ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 • ОБРЪЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД СЛЕД ПЪРВАТА СЕДМИЦА ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА РАЗСТОЯНИЕ

 • ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД


 • ДО УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД


 • ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ +

  Представяне на обученията на преподaвателите по проект Еразъм +, КД1, на тема "Да направим училището вълнуващо място", ще се проведе на 11.03.2020 г. от 12:20 часа в интерактивния кабинет в Спортно училище град Сандански.

  Заповядайте на нашето мероприятие!


 • Уважаеми родители, на 24.02.2020 г. (понеделник), ще се проведе родителска среща - от 17:00 часа, при следния дневен ред:

  • Отчитане резултатите от I срок на учебната 2019/2020 година по различните учебни предмети.
  • График за консултации на преподователите за IІ срок за учебната 2019/2020 г.
  • График за контролни и класни работи на учениците за IІ срок за учебната 2019/2020 г.
  • График за допълнителния час на класния ръководител за IІ срок за учебната 2019/2020 г.
  • Олекотяване на ученическите раници - V-VII клас.
  • ДЗИ и избор на ДЗИ - ХII клас.
  • Разни.
 • Топ 10 спортист на годината в СУ - ще се проведе на 20.01.2020 г. от 10:30 часа в спортния салон с гост ПФК "Левски-1914"

 • Край на коледната ваканция - всички на училище на 06.01.2020 г.

 • НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО 2019 • ОБЩА И КЛАСОВА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 • Уважаеми родители, на 18.ХI.2019 г. (понеделник), ще се проведе родителска среща - от 17:00 часа, при следния дневен ред:

  • Избор на членове на Обществен съвет.
  • Разни.
 • Пет медала за учениците от Спортно училище град Сандански и гордост за треньорите им от Международния турнир "Серафим Бързаков" по борба в град Петрич

  • 1-во място, Слави Стаменов (62 кг)
  • 2-ро място, Стефан Шафков (85 кг.)
  • 3-то място, Божидар Джоров (62 кг.)
  • 3-то място, Стилян Джоров (58 кг.)
  • 2-ро място, Димитър Бисерков (38 кг.)

  Поздравления за треньорите Кирил и Янко Ханджийски и отличната подготовка, която дават на своите възпитаници. Продължавайте в този дух!

 • ОБЩА И КЛАСОВА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 • Уважаеми родители, на 30.IХ.2019 г. (понеделник), ще се проведе родителска среща - от 17:30 часа, при следния дневен ред:

  • Учебен план на паралелката.
  • Правилник за дейността на училището.
  • Правилник за вътрешния трудов ред в общежитието.
  • Отчитане резултатите от входните равнища от изучаваното през учебната 2018/2019 година по различните учебни предмети.
  • График за контролни и класни работи на учениците за І срок за учебната 2019/2020 г.
  • График за допълнителния час на класния ръководител за І срок за учебната 2019/2020 г.
  • Други.
 • Спортен лагер - 02.09.2019 г. - 13.09.2019 г.

 • Скъпи ученици, родители, учители и гости, ето че лятото неусетно отмина и отново е време за училище. Заповядайте на тържественото откриване на новата 2019/2020 учебна година в Спортно училище град Сандански на 02.09.2019 г./понеделник/ в 9:00 часа в двора на училището.