По-бързо, по-високо, по-далече!

НОВИНИ


ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. • ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ!

  Откриване на учебната 2017/2018 година от 9:00 часа на 01.09.2017 г. Общежитието ще работи в неделя (03.09.2017 г.) - следобяд от 16:00 часа.

 • Нека да припомним, че в 8:00 ч. на 21-22.08.2017 г. ще се проведат изпитите за вторият прием в Спортно училище за учебната 2017/2018 година!

 • ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ 2017

 • от 01.07.2017 г. до 31.08.20217 г.

 • КНИГИ ЗА ЛЯТНО ЧЕТЕНЕ

 • "Списък лятно четене" - изготвила Бойка Орешарова - преподавател по БЕЛ

 • Изпращане на ВИПУСК 2017


 • На 12.V.2017 г. (петък) от 12:00 часа за първа година Спортно училище, град Сандански ще изпрати абитуриентите от випуск 2017


 • РОДИТЕЛСКА СРЕЩА за учениците от XII клас


 • Уважаеми родители, на 04.V.2017 г. (четвъртък), ще се проведе родителска среща - от 17:30 часа, при следния дневен ред:

  1. Инструктаж за провеждане на държавни зрелостни изпити майска сесия през учебната 2016/2017 година.
  2. Организационни въпроси и други.
 • ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ

  1. ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V-XI КЛАС - от 08.ІV.2017 г. до 17.IV.2017 г. (вкл.)
  2. ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС - от 13.ІV.2017 г. до 17.ІV.2017 г. (вкл.)
 • До 07.III.2017 г. - срок за подаване на документи за стипендии за IІ срок на учебната 2016/2017 г.

  Документи за подаване за получаване на стипендии


 • ОБЩА И КЛАСОВА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА


 • Уважаеми родители, на 27.II.2017 г. (понеделник), ще се проведе родителска среща - от 17:30 часа, при следния дневен ред:

  1. Запознаване с Наредба за приобщаващото образование.
  2. Успех, дисциплина и отсъствия на учениците от I срок през учебната 2016/2017 г.
  3. График за контролни и класни работи на учениците за ІI срок за учебната 2016/2017 г.
  4. График за допълнителния час на класния ръководител за IІ срок за учебната 2016/2017 г.
  5. Други.
 • ЗИМНА ВАКАНЦИЯ

  1. от 04.ІІ.2017 г. до 08.ІI.2017 г. (вкл.) - отново на училище на 09.ІI.2017 г. - НАЧАЛО НА II СРОК ЗА V-XI КЛАС
  2. от 04.ІІ.2017 г. до 06.ІI.2017 г. (вкл.) - отново на училище на 07.ІI.2017 г. - НАЧАЛО НА II СРОК ЗА XII КЛАС
 • ЗИМЕН ТРЕНИРОВЪЧЕН СПОРТЕН ЛАГЕР

 • от 25.І.2017 г. до 03.ІI.2017 г. (вкл.)

 • КОЛЕДНА ВАКАНЦИЯ

 • от 24.ХІІ.2016 г. до 04.І.2017 г. (вкл.) - отново на училище на 05.І.2017 г.

 • КЛАСОВА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 • Уважаеми родители, на 16.ХII.2016 г. (понеделник), ще се проведе родителска среща - от 17:30 часа, при следния дневен ред:

  1. Избор на представители на родители за участие в ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ към Спортно училище.

 • ОБЩА И КЛАСОВА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

 • Уважаеми родители, на 10.Х.2016 г.(понеделник), ще се проведе родителска среща - от 18:00 часа, при следния дневен ред:

  1. Учебен план на паралелката.
  2. Правилник за дейността на училището.
  3. Правилник за вътрешния трудов ред в общежитието.
  4. Отчитане резултатите от входните равнища от изучаваното през учебната 2015/2016 година по различните учебни предмети.
  5. График за контролни и класни работи на учениците за І срок за учебната 2016/2017 г.
  6. График за допълнителния час на класния ръководител за І срок за учебната 2016/2017 г.
  7. Други.

 • До 30.ІХ.2016 г. - срок за подаване на документи за стипендии за І срок на учебната 2016/2017 г.

  Документи за подаване за получаване на стипендии