По-бързо, по-високо, по-далече!

УЧЕНИЧЕСКИ КАЛЕНДАР


Заповед на МОН за график учебно време през 2017/2018 година


Начало на учебната година: 01.09.2017 г.

Ваканции през учебната 2017/2018 година:

Есенна: 01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл.

Коледна: 23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл.

Междусрочна: 03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл.

Пролетна за І-ХІ клас: 31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл.

Пролетна за ХІI клас: 06.04.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл.

Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО за 7 клас

23.05.2018 г. – Втори ДЗИ и НВО за 7 клас

25.05.2018 г. – Неучебен ден, но присъствен по повод Деня на Българската писменост и култура


Начало на втория учебен срок: 07.02.2018 г.


Край на втория учебен срок:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)

15.06.2018 г. – V-VI клас (16 учебни седмици)

29.06.2018 г. – VII-ХІ клас (18 учебни седмици)


Лагери:

Зимен спортен лагер: 22.01.2018 г.- 02.02.2018 г. - без учениците от VII клас

Летен възстановително-тренировъчен лагер: 20.07.2018 г.- 31.08.2018 г.