По-бързо, по-високо, по-далече!

УЧЕНИЧЕСКИ КАЛЕНДАР


Заповед на МОН за график учебно време през 2016/2017 година


Начало на учебната година: 01.09.2016 г.

Ваканции през учебната 2016/2017 година:

Есенна: 29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл.

Коледна: 24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл.

Зимна за І-ХІ клас: 04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл.

Зимна за ХІI клас: 04.02.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл.

Пролетна за І-ХІ клас: 08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл.

Пролетна за ХІI клас: 13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл.

Неучебни дни:

07.11.2016 г. – Неучебен ден, но присъствен след провеждане на избори за Президент

14.11.2016 г. – Неучебен ден, но присъствен след провеждане на избори за Президент

27.03.2017 г. – Неучебен ден, но присъствен след провеждане на избори за Парламент

19.05.2017 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО за 7 клас

22.05.2017 г. – Втори ДЗИ и НВО за 7 клас

25.05.2017 г. – Неучебен ден, но присъствен по повод Деня на Българската писменост и култура


Начало на втория учебен срок: 09.02.2017 г.


Край на втория учебен срок:

15.05.2017 г. – XII клас (13 учебни седмици)

15.06.2017 г. – V клас (16 учебни седмици)

30.06.2017 г. – VI-ХІ клас (18 учебни седмици)


Производствена практика

01.07.2017 г.- 14.07.2017 г. - за учениците от ХІ клас

Лагери:

Зимен спортен лагер: 25.01.2017 г.- 05.02.2017 г.

Летен възстановително-тренировъчен лагер: 20.07.2017 г.- 31.08.2017 г.