По-бързо, по-високо, по-далече!

КЛАСНО РЪКОВОДСТВО:

  • V клас - Янка Михайлова
  • VI клас - Светла Топулева
  • VII клас - Силвия Темелкова
  • VIII клас - Мариана Майсторска
  • IX клас - Людмила Попова
  • X клас - Илияна Стоянова
  • XI клас - Теменужка Теохарис
  • XII клас - Бойка Орешарова

КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ:


Всеки понеделник в учителската стая от 16:30 до 17:15 ч.