По-бързо, по-високо, по-далече!

КЛАСНО РЪКОВОДСТВО:

  • V клас - Йорданка Узунова (Севдалина Керемедчиева)
  • VI клас - Силвия Темелкова
  • VII клас - Мариана Майсторска
  • VІII клас - Людмила Попова
  • IX клас - Илияна Стоянова
  • X клас - Теменужка Теохарис
  • XI клас - Бойка Орешарова
  • XII клас - Радослава Булакиева

КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ:


Всеки понеделник в учителската стая от 16:30 до 17:15 ч.