По-бързо, по-високо, по-далече!

КЛАСНО РЪКОВОДСТВО:

  • V клас - Силвия Темелкова
  • VI клас - Мариана Майсторска
  • VІI клас - Стойко Найденов
  • VІII клас - Илияна Стоянова
  • IX клас - Теменужка Теохарис
  • X клас - Бойка Орешарова
  • XI клас - Радослава Булакиева
  • XII клас - Йорданка Узунова

КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ:


Всеки понеделник в учителската стая от 16:30 до 17:15 ч.