По-бързо, по-високо, по-далече!

КЛАСНО РЪКОВОДСТВО:

  • V клас - Илияна Стоянова
  • VI клас - Теменужка Теохарис
  • VII клас - Бойка Орешарова
  • VIII клас - Янка Михайлова
  • IX клас - Йорданка Узунова
  • X клас - Силвия Темелкова
  • XI клас - Мариана Майсторска
  • XII клас - Людмила Попова

КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ:


Всяка сряда в учителската стая от 16:30 до 17:15 ч.