По-бързо, по-високо, по-далече!

КЛАСНО РЪКОВОДСТВО:

  • V клас - Бойка Орешарова
  • VI клас - Янка Михайлова
  • VII клас - Йорданка Узунова
  • VIII клас - Силвия Темелкова
  • IX клас - Мариана Майсторска
  • X клас - Людмила Попова
  • XI клас - Илияна Стоянова
  • XII клас - Теменужка Теохарис

КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ:


Всеки понеделник в учителската стая от 16:30 до 17:15 ч.