По-бързо, по-високо, по-далече!

Еразъм +

Европейска образователна мобилност за разработване на нови стратегии в образованието, 2021 г.

Спортно училище спечели за трета поредна година проект по програма „Еразъм +”, КД1–„Мобилност“, сектор „Училищно образование“ на тема "Европейска образователна мобилност за разработване на нови стратегии в образованието". 8 учители от Спортно училище ще осъществят образователните мобилностите в Рейкявик, Дъблин, Ница и Будапеша. Нашето училище е подбрало курсове за професионална квалификация в областта на компетенциите за изграждане на приобщаваща среда чрез създаване на силна връзка и взаимодействие между учители и родители, ефективно управление на училището и възприемане на добри модели и практики от европейски държави, доказали се като успешни в сферата на образованието, развитие и надграждане на дигиталните умения на преподавателите, повишаване на компетенциите и уменията за преподаване на STEM и STEAM.