По-бързо, по-високо, по-далече!

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ


УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Прекъсването на учебния процес в училищата в страната във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 наложи училището ни да предприеме бързи мерки за поддържане на непрекъснатостта на обучението и за осигуряване на активна комуникация между учители, ученици и родители, считано от 16.03.2020 г.

Дистанционното обучение се провежда от всички педагогически специалисти в училището, въз основа на усвоеното до момента учебно съдържание, ресурсите, интернет свързаността, възрастовите особености и спецификата на учениците, както и дигиталните умения на нашите ученици и с безрезервната подкрепа на родителите.

Училището ни използва платформата на електронният дневник Админ + и платформата за обучение Microsoft Teams.

Учебният ден за учениците от прогимназиален и гимназиален етап е от 09.00 до 12.50 ч. при спазване на седмичното разписание за деня. За времето на провеждане на дистанционно обучение личната дисциплина и отговорност на всеки ученик е само в негова полза.

Уважаеми родители, Вашето добронамерено съдействие и подкрепа са важни за постигане на добър резултат! Наблюдавайте децата дали спазват правилата за Безопасен интернет!

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

 • ЕТО И НАШИТЕ ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ГРАД САНДАНСКИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ


 • ОБРЪЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД СЛЕД ПЪРВАТА СЕДМИЦА ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА РАЗСТОЯНИЕ

 • ДО РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД


 • ДО УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД


 • ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

  ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

 • ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИЦИ:

  Академико - обучителни видеа

  Уча се

  Кан Академия

  Електронно четими учебници

 • В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ:

  Национална електронна библиотека на учителите

  Портал в помощ на дистанционното обучение

  Помощни материали за класната стая Teams

  Видеа, отговори на често задавани въпроси за работа с Teams

  Вход в Офис 365 

  При проблеми с Виртуалната класна стая - Попитайте робота Скили!

 • Анкета за родители

  Уважаеми родители, Вашето мнение е ценно за нас! Молим Ви да попълните анкетата, свързана с ефективността от дистанционното обучение.

  Връзка към анкетата

  Можете да попълните анкетата и след сканиране на QR кода с вашето устройство.