По-бързо, по-високо, по-далече!

ДЗИ през учебната 2016/2017 година


Заповед на МОН за провеждане на ДЗИ в ХІІ клас

  Сесия май-юни

 • Български език и литература - 19 май 2017 г.
 • Втори държавен зрелостен изпит - 22 май 2017 г.
 • ДЗИ по желание на ученика - 26 май 2017 г. - 02 юни 2017 г.

  Сесия август-септември

 • Български език и литература - 28 август 2017 г.
 • Втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2017 г.
 • ДЗИ по желание на ученика - 30 август 2017 г. - 05 септември 2017 г.

Заповед на МОН за провеждане на Държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация в ХІІ клас


Сесия юни-юли

 • За трета квалификационна степен - 09 юни 2017 г.

Сесия септември

 • За трета квалификационна степен - 08 септември 2017 г.