По-бързо, по-високо, по-далече!

ДЗИ през учебната 2019/2020 година


Заповед на МОН за провеждане на ДЗИ в ХІІ клас

  Сесия май-юни

 • Български език и литература - 20 май 2020 г.
 • Втори държавен зрелостен изпит - 22 май 2020 г.
 • ДЗИ по желание на ученика - 26 май 2020 г. - 29 май 2020 г.

  Сесия август-септември

 • Български език и литература - 27 август 2020 г.
 • Втори държавен зрелостен изпит - 28 август 2020 г.
 • ДЗИ по желание на ученика - 31 август 2020 г. - 03 септември 2020 г.

Заповед на МОН за провеждане на Държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация в ХІІ клас


Сесия януари

 • За трета квалификационна степен - 21 януари 2020 г.

Сесия юни-юли

 • За трета квалификационна степен - 05 юни 2020 г.

Сесия септември

 • За трета квалификационна степен - 10 септември 2020 г.