По-бързо, по-високо, по-далече!

ДЗИ през учебната 2017/2018 година


Заповед на МОН за провеждане на ДЗИ в ХІІ клас

  Сесия май-юни

 • Български език и литература - 21 май 2018 г.
 • Втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2018 г.
 • ДЗИ по желание на ученика - 29 май 2018 г. - 01 юни 2018 г.

  Сесия август-септември

 • Български език и литература - 28 август 2018 г.
 • Втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2018 г.
 • ДЗИ по желание на ученика - 30 август 2018 г. - 05 септември 2018 г.

Заповед на МОН за провеждане на Държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация в ХІІ клас


Сесия януари

 • За трета квалификационна степен - 25 януари 2018 г.

Сесия юни-юли

 • За трета квалификационна степен - 06 юни 2018 г.

Сесия септември

 • За трета квалификационна степен - 11 септември 2018 г.