По-бързо, по-високо, по-далече!

ДЗИ през учебната 2018/2019 година


Заповед на МОН за провеждане на ДЗИ в ХІІ клас

  Сесия май-юни

 • Български език и литература - 21 май 2019 г.
 • Втори държавен зрелостен изпит - 23 май 2019 г.
 • ДЗИ по желание на ученика - 28 май 2019 г. - 31 юни 2019 г.

  Сесия август-септември

 • Български език и литература - 28 август 2019 г.
 • Втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2019 г.
 • ДЗИ по желание на ученика - 30 август 2019 г. - 04 септември 2019 г.

Заповед на МОН за провеждане на Държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация в ХІІ клас


Сесия януари

 • За трета квалификационна степен - 23 януари 2019 г.

Сесия юни-юли

 • За трета квалификационна степен - 06 юни 2019 г.

Сесия септември

 • За трета квалификационна степен - 11 септември 2019 г.